Zasady i Warunki

Proszę uważnie przeczytać niniejsze Warunki użytkowania („Warunki”, „Warunki użytkowania”) przed skorzystaniem z https://plstore.naturalhealth-iow.com strony internetowej („Usługa”) obsługiwanej przez naturalhealth-iow.com („nas” , „my” lub „nasz”).
Twój dostęp do Usługi i korzystanie z niej zależy od akceptacji i przestrzegania niniejszych Warunków. Niniejsze warunki mają zastosowanie do wszystkich odwiedzających, użytkowników i innych osób, które uzyskują dostęp do Usługi lub z niej korzystają.
Uzyskując dostęp do Usługi lub korzystając z niej, wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków. Jeśli nie zgadzasz się z jakąkolwiek częścią warunków, możesz nie uzyskać dostępu do Usługi.

Własność intelektualna

Usługa oraz jej oryginalna treść, funkcje i funkcjonalność są i pozostaną wyłączną własnością naturalhealth-iow.com i jej licencjodawców.

Linki do innych stron internetowych

Nasza usługa może zawierać linki do stron internetowych lub usług stron trzecich, które nie są własnością naturalhealth-iow.com ani nie są przez nie kontrolowane.
Naturalhealth-iow.com nie ma kontroli i nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za treść, politykę prywatności lub praktyki stron internetowych lub usług stron trzecich. Ponadto przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że Naturalhealth-iow.com nie ponosi odpowiedzialności, bezpośrednio lub pośrednio, za jakiekolwiek szkody lub straty spowodowane lub rzekomo spowodowane lub w związku z wykorzystaniem lub poleganiem na takich treściach, towarach lub usługach dostępne w takich witrynach lub usługach lub za ich pośrednictwem.
Zdecydowanie zalecamy zapoznanie się z warunkami i polityką prywatności stron internetowych lub usług stron trzecich, które odwiedzasz.

Zakończenie

Możemy natychmiast zakończyć lub zawiesić dostęp do naszej Usługi, bez uprzedniego powiadomienia lub odpowiedzialności, z dowolnego powodu, w tym bez ograniczeń, jeśli naruszysz Warunki.
Wszelkie postanowienia Warunków, które ze względu na swój charakter powinny przetrwać wypowiedzenie, zachowują ważność po wygaśnięciu, w tym między innymi postanowienia dotyczące własności, wyłączenia odpowiedzialności gwarancyjnej, odszkodowania i ograniczenia odpowiedzialności.

Prawo rządowe

Niniejsze Warunki podlegają i będą interpretowane zgodnie z prawem Stanów Zjednoczonych, bez względu na przepisy kolizyjne.
Nasz brak egzekwowania jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszych Warunków nie będzie uważany za zrzeczenie się tych praw. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków zostanie uznane przez sąd za nieważne lub niewykonalne, pozostałe postanowienia niniejszych Warunków pozostaną w mocy. Niniejsze Warunki stanowią całą umowę między nami dotyczącą naszej Usługi i zastępują i zastępują wszelkie wcześniejsze umowy, które możemy mieć między nami w odniesieniu do Usługi.

Zmiany

Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do zmiany lub zastąpienia niniejszych warunków w dowolnym momencie. Jeśli zmiana jest istotna, postaramy się powiadomić z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem przed wejściem w życie nowych warunków. To, co stanowi istotną zmianę, zostanie ustalone według naszego wyłącznego uznania.
Kontynuując dostęp do naszej Usługi lub korzystanie z niej po wejściu w życie tych zmian, wyrażasz zgodę na związanie się zmienionymi warunkami. Jeśli nie wyrażasz zgody na nowe warunki, przestań korzystać z Usługi.

Skontaktuj się z nami

Jeśli masz pytania dotyczące określonych warunków, przejdź z nami przez e-mail admin@naturalhealth-iow.com.


Produkty Sponsorowane

Powered by Aditif.Net